Pályázati lehetőség! Vegyen igénybe Uniós támogatást

Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M)

A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 4 millió Ft lehet,
a visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft lehet, de
maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek
megfelelően.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C.1. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek GOP Részletes Pályázati Útmutató
alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Eszközbeszerzés, a C.1.3.2. a) pont szerint.
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C.1.3.3. fejezet szerint
c) Információs technológia fejlesztés a C.1.3.4. a) és b) pontok szerint

A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

Büszkék vagyunk azokra a kisvállalkozásokra, amelyek szerte az országban erőn felüli
teljesítménnyel, töretlen optimizmussal és tenni akarással dolgoztak meg az előrelépés
lehetőségéért az elmúlt időszakban. E vállalkozásoknak fokozott figyelemre van
szükségük, hiszen ha minden mikrovállalkozás csak egy új embernek adna munkát a
jövőben, az már önmagában százezres nagyságrendben csökkentené a munkanélküliek
számát.

Ezen pályázatunk kettős segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a
lehetőségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással,
egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e
mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés
szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg. A mikrovállalkozások fejlesztése
érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint
információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel
együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a
vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját
forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a Pályázati Projektértéket.
Jelen pályázati kiírás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés,
amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a
visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez.

Érdeklődjön elérhetőségeinken!